Kari Langaard

Kari Langaard er klinisk sosionom og cand.polit. i sosialt arbeid og har en ph.d. i psykologi.

Hun har omfattende erfaring fra profesjonelt arbeid med ungdom, i form av oppsøkende arbeid, barnevern, skolehelsetjeneste i videregående skole og barne- og ungdomspsykiatri. Hennes forskningsinteresse retter seg mot hvordan profesjonelle samtaler kan utøves på måter som bidrar til positive endringsprosesser hos de unge. Langaard er ansatt ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Fallback image

Utgivelser