Tor Langbach

Tor langbach (f. 1949) avla juridisk embetseksamen i 1975.

Han har bl.a. vært advokat i 14 år og fra 1995 var han dommer. Senere har han vært nestleder i Trondheim tingrett, direktør i Domstoladministrasjonen til 2013, og etter det medlem av Tilregnelighetsutvalget, Bergwallkommisjonen og Straffeprosessutvalget og leder av Påtaleanalyseutvalget. 

Fallback image

Utgivelser