Lars Fallan

1947 - 2019

Lars Fallan var professor ved NTNU Handelshøyskolen (tidligere TØH) og Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han i en årrekke underviste blant annet i skatterett og skatteøkonomi for økonomi- og revisorstudenter.

Forskningen hans omfattet blant annet skatteatferd. Fallan var siviløkonom med høyere avdeling, og dr.oecon. fra NHH med avhandlingen Skatteplanlegging og skatteplanleggingsadferd i næringsvirksomhet.

 

Fallback image

Utgivelser