Lars Gisle Wessel Johnsen

1966 -

Lars G. Wessel Johnsen er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole.

Han har 30 års erfaring fra helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, bl.a. som spesialrådgiver ved Teknologisk Institutt. Siden 2001 har han arbeidet i Norge, Sverige og Danmark med risikostyring og gjennomført risikovurderinger knyttet til stillingen som fagdirektør risk management i forsikringsrådgiverfirmaet Pareto Forsikringsmegling AS. Han har tidligere utgitt titlene Balansert risikostyring Gyldendal Akademisk (2005) og Inneklima – praktisk kartlegging Arbeidsmiljøforlaget (2002).

Utgivelser