Lars Grue

Lars Grue er mag.art. i sosiologi og dr.philos. i samfunnsmedisin. Han arbeider som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han har skrevet flere bøker og artikler som tar for seg ulike sider ved livene til unge med nedsatt funksjonsevne.

Utgivelser