Lars Gunnar Lingås

1947 -

Lars Gunnar Lingås, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), har gjennom undervisning, faglitterære skrifter og forskning bidratt til den faglige utviklingen av sosialt arbeid og pedagogikk.

Han har blant annet vært redaktør av Nordisk Sosialt Arbeid, redaksjonssjef i Universitetsforlaget og generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

I løpet av de siste tretti årene har han hatt en rekke undervisnings- og konsulentoppdrag innen etikkfeltet for helse- og sosialarbeidere og for pedagoger. Hans interessefelt er, i tillegg til etikk og yrkesetikk, sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk og humanisme.

Fra 2005 til 2016 var han knyttet til studietilbudene i karriereveiledning og lærerutdanning ved USN (tidligere HVE, HBV og HSN - høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark), og som pensjonist er han fortsatt aktiv som forfatter, foredragsholder og veileder.

Utgivelser