Lars Smith

1939 -

Lars Smith er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo.

Etter et forskningsopphold i USA dreide interessene seg i retning av utviklingspsykologi. På 1970-tallet var han en pioner i norsk spedbarnspsykologi, inspirert av de nye psykobiologiske strømningene som på den tiden hadde begynt å få betydning for faget. Smith har publisert bredt i den internasjonale forskningslitteraturen og vært forfatter av flere norske lærebøker. Han var blant initiativtakerne til Liten i Norge, en oppfølgingsundersøkelse av barn der over 1000 foreldre ble med fra svangerskapet av. Professor emeritus Lars Smith har arbeidet som forsker og lærer ved Psykologisk institutt i over 40 år.

Fallback image

Utgivelser