Lars Svensson

Lars Svensson er en av verdens mest kjente ornitologer. Han tok på 1980-tallet initiativet til Fågelguiden,og allerede fra starten av ble Peter J. Grant og Killian Mullarney involvert i arbeidet. Lars Svensson har blant annet skrevet ringmerkingsbibelen Identification Guide to European Passerines - en bestemmelsesguide for Europas spurvefugler. Han var redaktør for tidsskriftet Vår Fågelvärld 1971 - 74, og stiftet Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskomité (sjeldenhetskomité) der han var leder 1971 - 86. Han er medlem av så vel svenske som britiske taksonomikomiteer. Lars Svensson er også forfatter og medforfatter av en rekke høyt anerkjente publikasjoner om bestemmelse av fugler. Han deler sin tid mellom Stockholm og Torekov i Skåne i Sverige, men har foretatt utallige vidstrakte reiser for å studere fugler. I 2004 ble han æresdoktor ved Uppsala Universitet.

Fallback image

Utgivelser