Ann Sofi Larsen

Ann Sofi Larsen er førsteamanuensis med doktorgrad/ph.d. i tverrfaglig barneforskning.

Til daglig arbeider hun ved Høgskolen i Østfold, der hun underviser både i veilederutdanning for barnehagelærere og i flere emner ved masterutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0–3 år). Hennes faglige interesser dreier seg om profesjonsutøvelse, profesjonsetikk og kollektive læringsprosesser i det barnehagepedagogiske feltet.

Utgivelser