Kjetil Mujezinović Larsen

Hans forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene internasjonale menneskerettigheter, utlendingsrett, internasjonal humanitærrett og alminnelig folkerett.

Kjetil Mujezinović  Larsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett og alminnelig folkerett.

Utgivelser