Kjetil Mujezinović Larsen

Kjetil Mujezinović  Larsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskning og undervisning er i hovedsak knyttet til fagene internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett og alminnelig folkerett.

Fallback image

Utgivelser