Lasse Simonsen

Lasse Simonsen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, med entreprise som spesialområde.

Han var leder av juridisk avdeling i Statsbygg før ansettelsen på universitetet, og han har i en årrekke vært formann for Boligtvistnemnda, som årlig behandler et stort antall tvistesaker om boligbygging.

Fallback image

Utgivelser