Liv Lassen

Liv M. Lassen er utdannet barnepsykolog (1976) og doktor philos (1999).

Lassen arbeider i dag som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo med emneansvar for rådgivning og innovasjon. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis med barn og unge, forebyggende arbeid innen skole og barnehage, konsultasjon og rådgivning.

Utgivelser