Leif-André Trøhaugen

Leif-André Trøhaugen er retoriker, lektor og har undervisningserfaring fra alle klassetrinn i norsk skole.

Masteroppgaven hans omhandlet retorikk og undervisning, og han fokuserte særlig på hvordan relasjonen mellom elev og lærer blir til. I forbindelse med Universitet i Oslos 200-års jubileum i 2011 er han tilknyttet prosjektet Forelesningens kunst, han har skrevet fagartikler og holdt foredrag om retorikk og pedagogikk. Til daglig jobber han som lærer ved Bøler skole i Oslo.

Fallback image

Utgivelser