Leif Askland

1950 -

Leif Askland er pensjonert høgskolelektor i pedagogikk.

Gjennom ca. 40 år har han undervist i pedagogikk og veiledet studenter i praksis ved barnehagelærerutdanningene ved Høgskolen Stord/Haugesund (nå HVL) og Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Metropolitan University). Barns oppvekstmiljø, barnehagelærerens faglige og personlige kompetanse og likestilling mellom kjønnene er noen av hans mest sentrale interessefelt. Disse områdene har han belyst på ulike måter gjennom lærebøker og artikler.

Utgivelser