Leif Johnsen

Leif Johnsen har vært verneombud på ulike nivå i 13 år. De siste fem årene som konsernhovedverneombud i Helse Vest, tidligere på ulike nivå på Haukeland universitetssjukehus. Forfatteren arbeidet som pleiemedhjelper i akuttpsykiatrien på Haukeland 1991-2003.

Utgivelser