Leif Petter Madsen

Leif Petter Madsen (f. 1957) er partner og advokat i Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA. Madsen har vært oppnevnt bostyrer i flere store konkurssaker og er tidligere medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Utgivelser