Leif Randulff Ryvarden

1935 -

Leif Ryvarden har vært professor i biologi ved Universitet i Oslo og har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler og 40 bøker om norsk natur og friluftsliv for både voksne og barn. Blant mer kjente bøker kan nevnes Norges Nasjonalparker (2006), Jotunheimen (2007) og sammen med Per Roger Lauritzen FjellNorge (2001), KystNorge (2006) og Fjellføreren (2003). Han har også skrevet tre bøker i serien Norges nasjonalparker og har mottatt flere priser for sitt forfatterskap, blant annet sammen med Per Roger Lauritzen Den Norske Friluftslivsprisen for sitt mangeårige virke som en markant formidler av natur og friluftsliv ved siden av universitets pris for populærvitenskapelig virke.

Utgivelser