Leslie Greenberg

Leslie Greenberg (ph.d.) holder til i Toronto, Canada, og er en av grunnleggerne av emosjonsfokusert terapi for individer og par.

Han har gjennom flere tiår forsket på empati, følelser og hva som skaper endring i terapi, og har vært helt sentral i å øke oppmerksomheten om følelser i psykologien. Han har skrevet en rekke artikler og lærebøker og underviser fortsatt i EFT.

Fallback image

Utgivelser