Ellen Lexerød Hovlid

Ellen Lexerød Hovlid er jurist. Hun arbeider som førsteamanuensis i medierett ved Høgskulen i Volda, der hun i flere år har undervist juss for journaliststudenter ved Avdeling for Mediefag.

Hovlids doktorgrad fra 2014 handler om vern av privatlivets fred, og hun har i tillegg skrevet en rekke artikler om medierettslige emner. 

Fallback image

Utgivelser