Jonas Lie

1833 -

Jonas Lie (1833–1908) hører til blant "De fire store" i Norge, sammen med Ibsen, Bjørnson og Kielland. Lie regnes som en norsk impresjonist, og forfatterskapet inneholder både realistiske og mer "fantastiske" verker.

Jonas Lie ble født på Øvre Eiker i 1833, og vokste opp i Tromsø, der faren var byfogd. Han tok artium ved "Heltberg studentfabrikk" i 1851, og fortsatte deretter til juridisk embetseksamen, som han avla i 1858. Han etablerte en praksis i Kongsvinger, og jobbet ved siden av som journalist og tømmerhandler. I 1860 giftet han seg med sin kusine Thomasine. Familien flyttet til Kristiania i 1868. Lie hadde da gått konkurs på grunn av noen uheldige aksjespekulasjoner, og nå satset han på en ny karriere; han konsentrerte seg om skriving. To år senere kom hans første roman, Den fremsynte.
Lie fikk raskt anerkjennelse og dikterlønn fra staten. Han skrev mange romaner (og en kortprosasamling) på 1870-tallet, men det var i de neste to tiårene han skrev de verkene som står sterkest i dag. Først da utviklet Lie sin særegne impresjonistiske stil til fulle, og også politisk forandret han seg. Mens han tidligere ofte inntok konservative synspunkter, ble han nå demokratiets mann; Lie satte sin lit til bonden og arbeidsmannen.
I sine mange verker skildret Lie forretningsliv, havet, sosiale problemer, de trange kårene for livsutfoldelse hos middelklassen, etc. Men Lies bøker var i mindre grad enn hos mange av hans samtidige forfattere klare debattinnlegg; de berørte sentrale samfunnsproblemer, men framsto ikke som "tendensromaner". Familjen paa Gilje regnes gjerne som hans realistiske hovedverk; her er det kvinnenes posisjon og muligheter det handler om. Mot slutten av karrieren utviklet Lie seg i retning av mystikk og symbolisme (elementer av det mystiske var også til stede i de tidligste verkene). Eventyrsamlingene Trold I og II er kanskje mest kjent fra denne perioden; her handler det om driftene, det ubevisste og det mystiske.
Familien Lie tilbrakte lang tid i utlandet. I 1882 flyttet de til Paris, der de holdt åpent hus for skandinaviske diktere, og først 24 år senere flyttet de tilbake til Norge (1906). Året etter døde Thomasine, og så, i 1908, Jonas Lie.

Utgivelser
ROMANER
Den fremsynte. 1870
Tremasteren "Fremtiden". 1872
Lodsen og hans Hustru. 1874
Thomas Ross. 1878
Adam Schrader. 1879
Rutland. 1880
Gaa paa! 1882
Livsslaven. 1883
Familjen paa Gilje. 1883
En Malstrøm. 1884
Kommandørens Døtre. 1886
Et Samlig. 1887
Maisa Jons. 1888
Onde Magter. 1890
Niobe. 1893
Naas Sol gaar ned. 1895
Dyre Rein. 1896
Faste Forland. 1899
Naar Jerntæppet falder. 1901
Ulfungerne. 1903
Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Bablons Taarn! 1905
KORTPROSA
Fortællinger og Skildringer fra Norge. 1872
Otte Fortællinger. 1885
Trold I–II. 1891-92
Eventyr. 1908
SKUESPILL
Faustina Strozzi. 1875
Grabows Kat. 1880
Lystige Koner. 1894
Lindelin. 1897
Wulffie & Co. 1897
DIKT
Digte. 1867
Digte. 1889

Utgivelser