Per Lauritz Lien

Per Lauritz Lien har jobbet som kursholder, prosjektleder og matfaglig konsulent hos Fedon Lindberg i perioden 2003-2007. Han var kjøkkensjef ved åpningen av den norske paviljongen i EPCOT center i 1988 – 1989 og kjøkkensjef på Grand Hotel Oslo fra 1989 - 1994.
Per Lauritz Lien driver i dag firmaet Mat og mening hvor han tilbyr matfaglig rådgivning og kursvirksomhet. Se også hans nettsted matogmening.no

Fallback image

Utgivelser