Lila Marie Moberg

Lila Marie Moberg er førstelektor i pedagogikk. Ho har meir enn 20 års erfaring som lærar og rektor i grunn- skulen og har arbeidd i mange år med IKT i læring. Ho ønskjer å leggje til rette for at barn kan skape sine eigne kulturuttrykk, både ved hjelp av tradi- sjonelle og digitale verktøy. Moberg er tilsett ved Høgskolen i Bergen.

Fallback image

Utgivelser