Lill Salole

Lill Salole er forfatter og cand.polit. i psykologi.

Hun har i en årrekke jobbet med temaer som tilhørighet og utenforskap, identitet og oppvekst, samt omsorgs- og oppdragelsespraksiser, familierelasjoner og familievold i en migrasjonskontekst. Hun har vært særlig opptatt av interkulturell forståelse og ressurser i en krysskulturell bakgrunn. 

Salole har flere publikasjoner bak seg, blant annet kapittelbidrag i antologier, artikler, rapporter, poesi og kronikker.

Mer informasjon om Lill Salole finner du her.

Utgivelser