Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr er professor i pedagogikk ved Dronning Maud Minnes Høgskolen i Trondheim. Han har arbeidet som lærer i grunnskolen og hatt ulike stillinger ved daværende Universitetet i Trondheim. Hans forskning retter seg særlig mot lek og læring, selvoppfatning og motivasjon.

Fallback image

Utgivelser