Lillian Gran

Lillian Gran er nå doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Lillehammer, der hun har undervist på en rekke kompetanseprogrammer innen læringsfremmende vurdering

Hun har bred erfaring fra skolesektoren, som lærer, pedagogisk rådgiver og rektor. Hennes masteravhandling i pedagogikk fra 2009 hadde elevvurdering og feedback som forskningsfelt.

Fallback image

Utgivelser