Linda Steinsland

Linda Steinsland er logoped og spesialpedagog og har mange års erfaring med å hjelpe barn, ungdom og voksne med språk- og uttalevansker.

Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og har en bachelorgrad i spesialpedagogikk og en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning logopedi. Hun jobber som privatpraktiserende logoped med barnehagebarn, skolebarn og ungdom. Tidligere har hun jobbet som logoped ved Oslo Universitetssykehus med barn og voksne med språk- og talevansker etter skade eller sykdom. Hun har også jobbet med skolebarn som logoped i PPT.

Fallback image

Utgivelser