Linda Wibecke Tangen Bråthe

Linda Wibecke Tangen Bråthe jobber som avdelingsleder i Sandefjord kommune. Hun har jobbet ti år i ungdomsskolen, og har erfaring fra alle skoleslag (1.-13. trinn). Linda har også erfaring med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk.

Utgivelser