Nora Lindén

Nora J.E. Lindén er utdannet cand.polit. og skrev masteroppgave om noen av Vygotskys og Piagets læringsteorier. Hun har skrevet bøker og artikler om spesialpedagogikk og inkludering i skole og barnehage. Hun er nå pensjonist.

Fallback image

Utgivelser