Preben Hempel Lindøe

1944 -

Preben H. Lindøe er professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra NTNU om innføring av internkontrollreformen innenfor helse, miljø og sikkerhet. Han har i mange år arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv og arbeids­miljø, ikke minst med sikte på forbedring av arbeidsprosesser. Lindøe har tidligere skrevet flere bøker og en rekke fagartikler innenfor dette området.

Fallback image

Utgivelser