Tom Lindstrøm

Tom Lindstrøm er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er hovedsakelig innenfor sannsynlighetsteori og ikke-standard analyse.

Fallback image

Utgivelser