Trine Eli Linge

Trine Eli Linge (cand.jur. 1993) er seniorrådgiver ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun har også erfaring med vergemålssaker fra Sivilavdelingen i Justisdepartementet, Bærum og Sørum overformynderi og Vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning. Hun var sekretær for vergemålsutvalget og medforfatter av kommentarutgaven til tidligere vergemålslov.

Utgivelser