Linn-Heidi Lunde

Linn-Heidi Lunde er spesialist i klinisk aldringspsykologi.

Linn-Heidi Lunde har doktorgrad i psykologisk behandling av kroniske smertetilstander hos eldre. Hun jobber som forsker og psykologspesialist ved Haukeland universitetssykehus. I tillegg er hun tilknyttet Universitetet i Bergen og NTNU i Gjøvik som førsteamanuensis.

Utgivelser