Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk.

Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrategier og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, hun har skrevet lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og publisert artikler om lesing og lesestrategier. Brevik er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser