Sven Ivar Lønneid

Sven Ivar Lønneid er cand.jur. (1993) fra UiO.

Han har arbeidet som leder av juridisk avdeling og advokat hos Huldt & Lillevik AS siden 1994. Lønneid har bred erfaring med juridisk rådgivning til næringslivet, med hovedfokus på bl.a. arbeidsrettslige problemstillinger. Han underviser også i arbeidsrett ved Høgskolen i Lillehammer.

Utgivelser