Eva Karin Løvaas

Eva Karin Løvaas er Klinikksjef for Hjellestad og Sentrum, avdeling klinisk virksomhet ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun er psykologspesialist og leder for Norsk psykologforenings spesialistutvalg innen klinisk voksen; psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. Hun har arbeidserfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten og har i flere år jobbet med kartlegging og behandling av personer med sammenfallende lidelser, blant annet rusmiddelbruk og ADHD.

Utgivelser