Kristian Løvås

Dr.med. Kristian Løvås (født 1968) er spesialist i indremedisin og endokrinologi.

Han arbeider som overlege ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og er professor ved Universitetet i Bergen. Løvås har vært gjesteforsker ved University of Cambridge.

Utgivelser