Ådne Løvstad

1960 -

Lærebokforfatter, formgivingsfag på videregående skole

Ådne Løvstad er lektor i formgivingsfag og har undervist ved Vargstad videregående skole siden 1988. Han
er bildekunstner med en lang rekke utstillinger bak seg. Han er medforfatter på to av de nye lærebøkene på formgivingsfag på studiespesialiserende utdanningsprogram vg1og grunnbok for Design og håndverk til yrkesfaglig utdanningsprogram men har også tidligere skrevet lærebøker for formgivingsfag.

Fallback image

Utgivelser