Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Han er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hans viktigste forskningsområder er pasientrapporterte utfall, seneffekter med spesiell fokus på subjektive plager og helsetjenester for kreftoverlevere.

 

Fallback image

Utgivelser