Eilert Jan Lohne

Eilert Jan Lohne er dr.philos. på en avhandling om «Etikk i lokalpolitikken».

Han har gitt ut flere bøker, blant annet Kristendom og marxisme (magisteravhandling) og Moralfilosofiske møter. Lohne er også utdannet i realfag (adjunkt) og har vært aktiv lokalpolitiker i Bergen i over tretti år.

Utgivelser