Lukian fra Samosata

Lukian fra Samosata (ca. 115 – etter 180 e.Kr.) ble født ved elven Eufrat i den romerske provinsen Syria. Hans morsmål var sannsynligvis arameisk, men han skrev på gresk. Han fikk en retorisk utdannelse, antakelig i Jonia på vestkysten av Lilleasia, og praktiserte som taler i Gallia, Hellas og Italia. Det er bevart vel 80 tekster under hans navn, og av disse regnes rundt 70 for å være ekte. De fleste av disse tekstene er satirer over temaer fra gresk litteratur, mytologi og filosofi, og den litterære formen han oftest bruker, er dialogen, men han skrev også brev, taler, essays og fortellende prosatekster. Blant hans mest kjente verker er romanen En sann historie, som er en parodi på samtidens fantastiske reiseskildringer, samt fire samlinger med miniatyrdialoger kjent som de menippéiske satirer. Lukians verker inspirerte mange senere forfattere, blant andre vår egen Ludvig Holberg.

Fallback image

Utgivelser