Anne Bonnevie Lund

Anne Bonnevie Lund er førstelektor i pedagogikk. Hun har deltatt i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til skolens kulturelle og etniske mangfold, spesielt tospråklige lærere i skolen og nasjonale minoritetsgrupper. Lund har jobbet som lærer i grunnskolen i mange år, og har også lang erfaring med undervisning i pedagogikkfaget i lærerutdanninga.

Utgivelser