Tore Lunde

Tore Lunde er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Han er leiar av Marknadsrådet og medlem av Konkurranseklagenemnda, og har tidlegare arbeidd mellom anna som advokat og konstituert lagdommar. Lunde har erfaring som valdgiftsdommar, rettsoppnemnd sakkyndig og leiar eller medlem av fleire granskingsutval.

Tore Lunde Høyoppløst bilde

Foto: UiB/André Kvalvågnes

Utgivelser