Solveig-Alma Halaas Lyster

1946 -

Dr. Scient Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hun har lang erfaring fra skoleverket som lærer, spesialpedagog, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hun ferdigstilte i 1995 sitt doktorgradsarbeid om forebygging av lese- og skrivevansker. Hennes forskningsarbeid har de siste 15 årene vært rettet både mot barns språk- og leseutvikling og mot språk- og lesevansker. Forhold og faktorer knyttet til forebygging av språk- og lesevansker har stått særlig sentralt i hennes forskningsarbeid.

Fallback image

Utgivelser