Annlaug Madland

Annlaug Madland er utdannet førskolelærer og har hovedfag pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Hun har lang erfaring fra barnehage og fra undervisning ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. I tillegg arbeider hun som veileder og hun holder kurs og foredrag for foreldre og ansatte i barnehage, skole og SFO.

Fallback image

Utgivelser