Magne Nylenna

1952 -

Magne Nylenna (f. 1952) er lege og professor emeritus i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere blant annet vært redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening og generalsekretær i Legeforeningen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Han er styreleder i Det norske medicinske Selskab og redaktør av kvartalstidsskriftet Michael. Nylenna har et omfattende vitenskapelig og faglitterært forfatterskap. 

Fallback image

Utgivelser