Magne Nylenna

1952 -

Magne Nylenna (f. 1952) er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere blant annet vært redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening og generalsekretær i Legeforeningen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og redaktør av Helsebiblioteket.no.. Nylenna har et omfattende vitenskapelig og faglitterært forfatterskap.

Fallback image

Utgivelser