Maja-Lisa Løchen

Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø og overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift, mange med fokus på kjønnsforskjeller ved hjertesykdom.

 

Fallback image

Utgivelser