Eva Albertsen Malt

Dr. med. Eva Albertsen Malt er fra 2013 førsteamanuensis i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved avdeling for voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus.

Fallback image

Utgivelser