Ulrik Fredrik Malt

Dr. med. Ulrik Fredrik Malt var fra 1988 til 2016 professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og ledet Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Han er i dag professor emeritus.

Fallback image

Utgivelser