Jan Martin Maltau

1938 -

Jan Martin Maltau er professor i obstetrikk og gynekologi. Han var klinikksjef og avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge fra 1982 til 2006, og er nå overlege i bistilling samme sted.

Fallback image

Utgivelser