Alessandro Manzoni

1885 -

Alessandro Francesco Tommaso Manzoni (1885-1873) er den eine av dei to store forfattarane innanfor italiensk romantisk dikting.

Alessandro Francesco Tommaso Manzoni (1885-1873) er den eine av dei to store forfattarane innanfor italiensk romantisk dikting. Han vart født i Milano, og levde der størsteparten av livet sitt.
Alessandro Manzoni starta som lyrikar og dramatikar, og vart inspirert av Walter Scott sine bøker til å skriva ein historisk roman. Dei trulovade, som kom ut i Milano mellom 1825 og 1827, vart snart ein europeisk suksess, men vart og ståande som det einaste prosaverket hans. For italienske skolebarn er han velkjend pensum.

Fallback image

Utgivelser